Kongresové sály, ubytování, teambuilding, outgoingové služby
Kongresové sály celé České republiky
Právě se nacházíte: Kongres Park > Vzdělávání > Národní projekty EU

Projekty EU

Logo EU

Otevíráme svět polytechnického vzdělávání


Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.3 (výzva 48)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0044

Popis projektu:


Nadregionální projekt podporuje profesní rozvoj učitelů MŠ v Moravskoslezském a Zlínském kraji v oblasti podpory polytechnického vzdělávání. Projekt realizuje další vzdělávání pedagogů MŠ v kurzech zaměřených na polytechnickou výchovu ve vazbě na podporu kladného vztahu dětí k polytechnice a na rozvoj smyslového vnímání dětí a v kurzech zaměřených na osobnostní rozvoj pedagogů ve vazbě na podporu realizace polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání.
Do projektu jsou zapojeni pedagogové z MŠ vyučující dle platného RVP PV.
Znalosti získané v projektu využijí pedagogové v předškolní výchově k naplnění cílů RVP PV.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů/žek MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání. Tento cíl bude naplněn:

1. Dalším vzděláváním pedagog ů v kurzech zaměřených na polytechniku a v projektu akreditovaných jako kurzy DVPP. Konkrétně se bude jednat o tyto kurzy:
Polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímaní - hmat
Polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímaní - čich
Polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímání - zrak
Polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímání - chuť
Polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímání - sluch

Kurzy jsou zaměřeny na to, aby se pedagogové naučili nové postupy v polytechnické výchově a aby se naučili, jak prostřednictvím PV rozvíjet smyslové vnímání dětí. Polytechnická výchova nejen podporuje kladný vztah dětí k práci s kovem, dřevem, k polytechnice jak otakové, ale také rozvíjí smyslové vnímání dětí. Cílem kurzů je naučit pedagogy, jak realizovat PC v MŠ s přihlédnutím k podpoře rozvoje smyslového vnímání dětí.

2. Dalším vzděláváním pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostní rozvoj a v projektu akreditivaných jako kurzy DVPP.
Konkrétně se bude jednat o tyto kurzy:
Podpora týmové práce dětí
Kreativita
Motivace
Metody výuky v polytechnickém vzdělávání v předškolní výchově

Cílem kurzů je podpořit znalosti a dovednosti pedagogů v oblastech, které potřebují pro úspěšnou realizaci PV, která se často realizuje formou skupinové práce dětí, jedná se o kreativní práci, děti potřebují být motivovány. Podmínkou úspěchu je znalost metod práce a schopnost jejich aplikace v praxi.

Harmonogramy školení:

  kromeriz

  novy jicin

Konec projektu byl naplánován na 30.6.2015, avšak bylo nám schváleno prodloužení do 30.9.2015.

V tomto projektu jsme dosáhli zapojení 19 mateřských školek z Moravskoslezského a Zlínského kraje s 59 účastniky školení. Bylo podpořeno 345 kurzoosob a z toho jich bylo 330  úspěšně podpořeno. Všichni účastníci projektu, kteří řádně prošli všemi kurzy obdrželi akreditovaný certfikát o absolvování školení.

Součástí tohoto projektu bylo  také vytvoření e-learningové platformy s animovanými aplikacemi a ukázkami,  kterou mohou využívat všichni účastníci, kteří byli zapojeni do projektu, pod svým přihlašovacím jménem a heslem, které jim bylo přiděleno. E- learning najdete na: http://polytechnika.elearningovykurz.cz. Tato platforma umožňuje účastníkům si neustále připomínat kurzy, které absolovali., protože zde najdou obsahové náplně a fotografie jednotlivých postupů výrobků ze školení, které tvořili.

Logo EU


ICT jako nástroj inovace výuky


Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.3 (výzva 51)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0040

Popis projektu:

Nadregionální projekt podporuje zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 29 základních škola a 3 středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Celkem bude realizováno 7 klíčových aktivit. V rámci těchto aktivit bude podpořeno 251 pedagogů, 40 vedoucích pracovníků a 40 metodiků ICT ze zapojených škol.
Jednotlivé klíčové aktivity obsahují nejen klasické prezenční vzdělávání, ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové aplikace, pomocí kterých si bude cílová skupina vyměňovat zkušenosti a komunikovat spolu. Klíčové aktivity se zaměřují také na systémovou podporu ředitelů a vedoucích pracovníků škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.
Jednotlivé základní a střední školy jsou do projetku zapojeny jako partneři s finančním příspěvkem.

Cíle projektu:
  • proškolení 40 ředitelů a vedoucích pracovníků;
  • mentoring a podpora 251 pedagogických pracovníků ze zapojených škol;
  • workshopy pro 40 pedagogických pracovníků na téma  "Pozice metodika ICT na školách";
  • blok seminářů a workshopů pro 251 pedagogických pracovníků zapojených škola na téma "Aktivní využití stávající ICT ve výuce";
  • blok seminářů a workshopů pro 251 pedagogických pracovníků zapojených škol na téma "Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce";
  • blok seminářů a workshopů pro 251 pedagogických pracovníků zapojených škol na téma "Zavádění a využití moderních (dotykových) zařízení ve výuce konktrétních předmětů";
  • vytvoření e-learningových podpor prezenčního vzdělávání;
  • vytvoření webové aplikace pro sdílení poznatků z praxe, výměnu zkušeností a konzultací s odbornými mentory.

V posledních třech letech došlo k mimořádné finanční podpoře díky projektům EU peníze školám a grantovým projektům při vybavování novými informačními technologiemi. Tato podpora se doposud neprojevuje v efektivním využívání dostupných zařízení a celkové integraci ICT ze strany pedagogů. Bylo zjištěno, že pedagogové využívají ICT prostředky primárně k přípravě na vyučování, podstatně méně jsou ICT využivány přímo ve vyučování.

Na základě našich zkušeností, průzkumu a analýzy potřeb cílové skupiny jsme vytvořili obsah tohoto projektu, který by měl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků při využívání ICT ve výuce.

Další podrobnosti naleznete zde:

ICT jako nástroj inovace výuky.
Inovujte Vyuku za pomocí nástrojů ICT.
Kurzy nabízené v prezenční formě.
Aktualita leden 2017
Aktualita červen 2017
Aktualita žáří 2017

Výhody Kongrespark.cz
Jednoduché objednávání služeb

Po celou dobu realizace komunikujete s přiděleným manažerem zakázky, který se starý o všechny vaše pohledávky.

Individuální přístup

Veškeré služby jsou šité na míru dle Vašich představ. Na jeden Váš požadavek Vám připravíme několik variant řešení, z nichž si můžete vybrat.

Úspora pro Vás

Díky síti nasmlouvaných kapacit jsme schopni nabídnout výrazně lepší podmínky než v případě individuálních rezervací.

Péče od A po Z

V rámci péče o Vaši firmu je pro nás stejně důležité zajistit jak "malou" službu pro zaměstnance, tak náročný kongres pro Vás.

Kongrespark.sk

Vybíráme z našich hotelů

Hotel Bohemia Chrudim

Počet hvězdiček: 4 Počet hvězdiček: 4 Počet hvězdiček: 4 Počet hvězdiček: 4

Cena od: 745,-,-

Kapacita: 105

Hotel Fontána (Bujnoch)

Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5

Cena od: 475,-,-

Kapacita: 100

Hotel Michael


Cena od: 850,-,-

Kapacita: 105


Kontaktujte nás
+420 226 807 037
info@kongrespark.cz
Doporučujeme tento hotel

Hotel Rusava

Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5 Počet hvězdiček: 5


Cena od: 560,-,-

Kapacita: 150 osob